Group Exhibition "Chair…My Love"

Exhibition duration: 29/02/2012 to 21/03/2012

Galleri Ersi presents the group exhibition "Chair...my love" on Wednesday 29th February 2012, at 8.00 p.m.

Artists:
G. Antonopoulos, A. Antonopoulos, K. Asargiotaki, P. Angelidis, M. Amarantos, A. Velimpasakis, S. Vasileiou, A. Georgiou, P. Goulakos, S. Daskalakis, M. Zampoura, K. Katzourakis, G. Mavroidis, K. Mortarakos, Th. Manolidis, M. Manousakis, K. Marouda, A. Nikolaou , F. Paraskevoudakis , T. Rigas G. Rorris, E. Sakagian, D. Skoulakis, A. Siamou ,G.Stathopoulos, A. M. Tsakali, A. Fasianos , Novello Finotti.updated: 15-02-2012 20:35

Javascript must be enabled to continue!
share facebook instagram contact RSS

Kleomenous 4, Kolonaki, Athens ,Greece
210 7220231