Painting Exhibition - "Neighborhoods with past and future"

Exhibition duration: 16/12/2009 to 16/01/2010

Galleri Ersi presents the painting exhibition "Neighborhoods with past and future".

Participating artists:

R. Avagiannou, M. Ardeleanou, P. Angelidis, K. Argyris, S. Vasileiou, M. Venios, A . Grigora Th. Katsipanos S. Katsoulis, D. Kanas, A. Katsimardos, D. Katsigiannis, K. Kerestetzis, L. Kogevinas, V. Liaouris, G. Mavroidis, A. Matsa, K. Malamos, M. Bitsakis, Ch. Moschovitis, V. Papanikolaou, K.Papanikolaou, K. Papatriantafyllopoulos, A. Patrakis, F. Paraskevoudakis, P. Prekas, K. Siafakas, E. Sakagian, E. Soutoglou, S. Tolios, M. Tzortzakakis, A. Fasianos, P. Feidakis, M. Charos, P. Champidis K. Chatzigianouli.


updated: 28-01-2011 13:03

Javascript must be enabled to continue!
share facebook instagram contact RSS

Kleomenous 4, Kolonaki, Athens ,Greece
210 7220231