Javascript must be enabled to continue!

Painting, Sculpture and Ceramics Exhibition - "A journey in the Mediterranean"

Exhibition duration: 26/07/2008 to 03/08/2008

|

Galleri Ersi presents the painting, sculpture and ceramics exhibition entitled "A journey in the Mediterranean".

Painting

N. Engonopoulos ,S. Vasileiou ,A. Vourloumis ,N. Nikolaou ,R. Avagiannou , G. Vamvouras ,K. Giannaka ,E. Zacharaki ,S. Ioannou ,P. Karavevas ,S. Karavouzis ,F. Kafida-Terra ,N. Kontovrakis , D. Koukos , I. Koukouli ,F. Kourti ,K. Kopanitsa ,M. Kopanitsa ,G. Lakeridou ,D.Miliotis ,G. Moralis ,G. Bekos ,S. Papagianni ,F. Paraskevoudakis ,K. Papatriantafylopoulos ,G .Pikionis ,M. Pop ,A. Spanoudis ,M. Tzortzakakis ,I. Totsis ,A. Fasianos ,G. Psychopaidis.

Sculpture

K. Dikefalos ,Th. Papagiannis ,E. Founk

Ceramics

S. Papatriantafylopoulou.

 

 

 

 


 updated: 28-01-2011 13:50