Painting, Sculpture and Ceramics Exhibition - "A journey in the Mediterranean"

Exhibition duration: 26/07/2008 to 03/08/2008

Galleri Ersi presents the painting, sculpture and ceramics exhibition entitled "A journey in the Mediterranean".

Painting

N. Engonopoulos ,S. Vasileiou ,A. Vourloumis ,N. Nikolaou ,R. Avagiannou , G. Vamvouras ,K. Giannaka ,E. Zacharaki ,S. Ioannou ,P. Karavevas ,S. Karavouzis ,F. Kafida-Terra ,N. Kontovrakis , D. Koukos , I. Koukouli ,F. Kourti ,K. Kopanitsa ,M. Kopanitsa ,G. Lakeridou ,D.Miliotis ,G. Moralis ,G. Bekos ,S. Papagianni ,F. Paraskevoudakis ,K. Papatriantafylopoulos ,G .Pikionis ,M. Pop ,A. Spanoudis ,M. Tzortzakakis ,I. Totsis ,A. Fasianos ,G. Psychopaidis.

Sculpture

K. Dikefalos ,Th. Papagiannis ,E. Founk

Ceramics

S. Papatriantafylopoulou.

 

 

 

 


 updated: 28-01-2011 13:50

Javascript must be enabled to continue!
share facebook instagram contact RSS

Kleomenous 4, Kolonaki, Athens ,Greece
210 7220231