Painting Exhibition - "The Last Supper"

Exhibition duration: 02/04/2009 to 28/04/2009

Galleri Ersi presents the painting exhibition: "The Last Supper".


Participating artists:

R.Avagiannou, K.Argyris, G.Vamvouras, E.Zacharaki, P.Karavevas, A.Katsimardos, Th.Katsipanos, S.Katsoulis ,F.Kafida-Terra, P.Koukou, F.Kourti, Th.Makris, Th.Manolidis, A.Matsa, T.Misouras, Ch.Baikousis, G.Bekos, Ch.Bokoros, K.Papatriantafylopoulos, F.Paraskevoudakis, K.Siafakas, S.Tolios, D.Fameliaris, P.Feidakis, A.Chatzaras.updated: 28-01-2011 13:30

Javascript must be enabled to continue!
share facebook instagram contact RSS

Kleomenous 4, Kolonaki, Athens ,Greece
210 7220231