"Spring, Summer, Autumn, Winter"

Exhibition duration: 26/04/2005 to 07/05/2005

Galleri Ersi presents the group exhibition entitled "Spring, Summer, Autumn, Winter".

This group exhibition negotiates one of the most popular subjects of European and global iconography.

 

Participating artists:

L.Amarantidou, S.Livanis, D.Anastasiadis, Th.Manolidis, M.Venios, G.Migadis, E.Gkonou, P.Belntekos, Th.Zafeiropoulos, Th.Xenakis, E.Zacharaki, M.Pantelias, P.Zoumpoulakis, K.Papatriantafyllopoulos, P.Karavevas, I.Parcharidis, A.Katsimardos, V.Rinas, V.Kouzounis, N.Stefanou, G.Kourkouvelos, E.Founk

 

 


updated: 28-01-2011 15:47

Javascript must be enabled to continue!
share facebook instagram contact RSS

Kleomenous 4, Kolonaki, Athens ,Greece
210 7220231